Auteur / Psycholoog

Boodschap

STOP THAT TRAIN /STOP DIE TREIN

Zet deze trein nu tot stilstand

voordat hij gaat crashen

Vanuit de wijze lessen in de geschiedenis, en de combinatie van verleden , heden en toekomst zijn er uitspraken als “hardlopers zijn doodlopers ”alsmede “stilstand is ook vooruitgang ”wijze uitspraken die nooit vergaan. Wat wordt dan bedoeld met die trein. Die trein is een combinatie van alle moderne vernuften die momenteel worden ingezet vanuit een technocratisch digitaal wereldbeeld waarin alles controleervaar en voorspelbaar wordt. Gewoon omdat het kan en het er is, wordt beslist dat dit wereldwijd “moet” worden ingezet, zonder dat hier vooraf brede maatschappelijke discussie hebben plaatsgevonden. Want wat moet eigenlijk en wie bepaald dat en met welk doel. In principe vind men wel dat techniek de mens kan dienen , denk aan de wasmachine die werd uitgevonden en de computer i.p.v. de typemachine.

Wel blijft dat bij elke stap weer opnieuw wordt gekeken naar wel doel en gemak de uitvinding dient. Maar op een bepaald moment is alles in stroomversnelling gegaan en werd de ene vernieuwing na de andere over de mens heen gestort. Via slimme marketing werd het gepresenteerd als noodzaak en iets waar men niet langer omheen kon. Dus men ging braaf mee . Inmiddels is er een moment gekomen waarbij iedereen zich afvraagt, waar gaat dit heen en is dit echt wat wij willen. Dan doel ik op het transhumanisme , en vergaande ontwikkeling van de robot als nieuwe schepping en de daarbij behorende leefomgeving van high skilled techniek die alleen via een hoogstaand ingewikkeld netwerk mogelijk is. Een soort moderne wereldwijde magnetron in verbinding met elkaar en satellieten en welke een buitengewone hoge gebruik van elektra en andere energie bronnen nodig heeft. Denk alleen al aan een gemiddeld data opslag centrum waar 1 miljoen liter water bij nodig is en meer dan een windmolenpark om dit van energie te voorzien en dat is nog krap gemeten. De uitstoot is immens en zeer schadelijk voor de aarde en natuurlijk leefmilieu van mens plant en dier. Daarbij is het inmiddels bekend dat dit niet zonder gevolgen is en vergaande consequenties heeft. Dit gaat dermate ver dat de oude mens en schepping in een illusionaire technische vorm wordt gegoten door het gedrag, beweging, spraak e.a. te kopiëren via spy ware, zonder dat dit vooraf met mensen is besproken. Er ontstaan zo robots die kopieën zijn van bestaande mensen, die daar wel of niet van op de hoogte zijn. De high Tech omgeving die deze vergaande nieuwe schepping met zich meebrengt , is dermate schadelijk m.b.t. impact dat het de oude leefomgeving ofwel zwaar beschadigd ofwel geheel vernietigd.

Dan is het de vraag wie bepaald en dit is valt terug te lezen in het boek van Prof Bob de Wit, society 4.0 een zeer kleine groep die zich op wel of niet ethische wijze heeft verrijkt ten koste van anderen. Het doet gelijken aan het oude systeem waarbij een kleine groep door zichzelf uitgeroepen adelijken cq koningen , heerser werd over een bepaald gebied of land. Inmiddels is dit de wereld geworden. Een aantal documentaires die hier veel uitleg over geven zijn, maar ook achtergrond info geven over het vergaren van Macht en middelen zijn o.a. :

Tim Gielen Monopoly : https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/:

Catherine Austin Fits Planet Lockdown, https://www.youtube.com/watch?v=Adj9BUmWuCY&ab_channel=PlanetLockdown

Dr Vandana Shiva lezingen, boeken en documentaires en intervieuws: https://www.youtube.com/watch?v=DBGSbMBJ0LE&ab_channel=WeCanRemaketheWorldPodcast how to survive the 2% and a quest to preserve life , soil and seeds

https://www.youtube.com/watch?v=f9lq-uBdxg8&ab_channel=AfterSkool divide https://www.youtube.com/watch?v=3YnkP9H3t-M&ab_channel=InfinityFoundationOfficial AI versus being

Michael Moore Planet of the Humans over de klimaat leugen en green energie verdien modellen https://www.youtube.com/watch?v=3ZsXyDkyrCk&ab_channel=FanboyChannel

Gedurende de hele geschiedenis getuigd kolonisme en feodalisme van een kleine groep die ten koste van een ideologie en macht en middelen misbruik en hebzucht., Daarbij worden er al honderden jaren miljoenen slachtoffers wereldwijd gemaakt van burgers, in meer of minder mate en al het andere leven op deze planeet. Vanuit de pareto analyse kun je stellen dat 20% van een groep mensen 80% van de aarde in bezit heeft genomen, middelen onder beheer heeft en ook de aarde en leefomgeving vervuild. Dart 80% van de mensen slechts 20% heeft, beheerd en vervuild dan is het ook logisch dat een dergelijke situatie geen duurzaamheid heeft.

Waarom kan het dan doorgaan, verdeel en heers en verslaving aan producten speelt daarbij een grote rol. Wie namelijk echt verstand heeft van kleur weet dat zwart en wit slecht shades van een kleur zijn en geen echte kleur. Daarbij pak de kleur erbij wie heeft ooit een wit of zwart mens ontmoet?? Niemand want ze bestaan niet. We hebben allemaal verschillen en Unique features en intentie van kleurenpallet . Er is dus geen verschil in kleur, cultuur, etc. als men kijkt naar de agrarische revolutie, de industriële revolutie en inmiddels de technocratische revolutie. De Technocratie en globalistische revolutie maakt geen onderscheid daarin want iedereen en alles is ondergeschikt aan hen die de wereld runnen. Hierin een pact met de rol van banken en overheden om de onderdrukking ongelijkheid en armoede onbewust te ondersteunen en uit te voeren. De overheersing van oorlog instrumenteel zoals : spy ware, biolabs, propaganda, censuur, chaos, crisis , dehumanisering, omvolking, isoleren, vervreemden, verstedelijking in massasteden, ontvolking platteland, vergiftiging in lucht, land en water, depersonaliseren, massa hypnose, en herhaling waarbij angst en gehoorzaamheid wordt geïnstalleerd zodat de massa elkaar naar de slachtbank leidt. En dit is maar een kleine greep van wat er voorhanden is om vooraf gestelde agenda’s en doelen doorgang te laten vinden waarbij de biologische natuurlijke leefomgeving en leven wordt vervangen door technocratisch en robot leven vanuit de arrogantie onsterfelijk te worden en een nieuwe wereld te scheppen die bestaat uit een krankzinnige illusie van psychopaten.

Oorlogen en conflicten worde ingezet als middel teneinde honger en meer sterfte te bereiken. In de huidige tijd staan er honderden oorlogen ter discussie zoals; Jemen, Irak, Afghanistan, en Oekraïne waar al meer dan 15 jaar onrust is. Er wordt iets voorgeschoteld maar er zijn geen journalisten meer ter plekke en die er zijn worden doodgezwegen of geweigerd en weggestuurd. Niet geloofd. Men kent https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4&ab_channel=TheUniversityofChicago waarbij professor : UnCommon Core: The Causes and Consequences of the Ukraine Crisis John J. Mearsheimer, the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor in Political Science de university of chicago waarin hij aangefet waaro de Nato hoofdcshuldig is en altijd was in dit conflict en vele anderen.

Oliver Stone is a filmmaker with 3 Oscar wins and 11 Oscar nominations. His films include Platoon, Wall Street, Born on the Fourth of July, Scarface, JFK, Nixon, Alexander, W, Snowden, and documentaries where he has interviewed Fidel Castro, Hugo Chavez, and Vladimir Putin.

Oliver Stone: Vladimir Putin and teh War in Ucraine.

https://www.youtube.com/watch?v=ygAqYC8JOQI&ab_channel=LexFridman

De revolutie in 2014 was verraad ook en vooral vanuit Nato en EU die hierop aanstuurden , het bracht het land ten val , ongewenst , corruptie en kinderhandel en vreselijke gruwelen uit de Donbas , sommigen onderdeel van extreme nazi welke immens en gruwelijk geweld toepasten , gehele Donbas vernietigd en de bevolking zelf heeft een documentaire gemaakt om de corruptie van de huidige leider en diens functionarissen in de openheid te brengen met gevaar voor eigen leven. Immers de zuiveringen van deze leider mr Z . zijn gruwelijk, alle media en alle politieke partijen heeft hij verbannen en hij regeert met ijzeren vuist wel of niet geleid door NATO en auticratisch EU . huidige leider is coke snuivende geld verslindende figuur die zich door de US laat dicteren want daar komt zijn geld vandaan. Labs zijn er al jaren waar rare dingen gebeuren , maar niemand antwoorden krijgt (zie ook Delijsna reporter en Laura Aboli onderzoek journalist die meerdere documentaires maakte om aandacht te vestigen op de gruwelijke zuiveringen en attrocities oor het Oekraïne leger in de Donbas waar Russisch sprekende Oekraïners worden vervolgd en vermoord. Ale hun huizen platgeschoten. Het was nooit vrij en soeverein maar onderdrukt door geweld en corruptie de bevolking uitgebuit en bedrogen en nog steeds !

Rusland is een stijgende lijn en al jaren maken ze vorderingen en pogen steeds meer democratische waarden en veiligheid in te passen, nemen actief deel aan VN maar willen hun eigenhout behouden. Na de ellende van de invasie van aasgierende hyena’s uit andere westerse landen , heeft huidige leider de rust maar zeker ook de welvaart hersteld waaronder goede zorg , scholing Ea . Daarbij staat het gezin en familie centraal en is in het westen duidelijk geworden dat er inmiddels rollen zijn omgedraaid , in Rusland mag je over alles spreken maar in t westen en Europa heerst een ongekende censuur en riskeer je uitsluiting of zelfs opsluiting en ander geweld , tables have turned . Hetgeen wordt bevestigd door John mareBx docu en benoem andere documentaires ,

Er zijn dus twee kanten van de medaille altijd en het is vergif en naïef te veronderstellen dat dit niet zou zijn. Inmiddels weten vanuit de rapporten van o.a. amnestie dat er misdaden worden gepleegd door Azov Oekraïens soldaten en dat Zelensky miljoenen wegsluit vanuit een door Oekraïne gemaakt docu over de pandora box

Dat is ook de reden dat het kolonisme aan beide kanten zowel geweld en vernietiging voor kon brengen aan beide kanten van de oceaan want niemand kreeg de juiste kanten van de geschiedenis belicht waardoor er als bevolking nu weer worden uitgespeeld en tegen elkaar worden opgezet , denk even na , geen van beide leeft in weelde dus het is kristal helder dat het geld , toen en nu witgewassen en gestolen van huidige bevolking door (belasting subsidies en donaties) door zogenaamde filantropen die hun woekerwinsten hebben belegd in offshores Ea mega investerings bedrijven die zich als een web over de wereld hebben gegooid , gesteund door alle bilaterale overeenkomsten , handels verdragen en globalisme

Het is evident dat dit alles voor “ hen “ was en niks maar niks aan de bevolkingen wereldwijd heeft bijgedragen . De enige die dat deden waren de kleine ondernemers die voorzagen in goederen diensten , voedsel voorzieningen zonder schaarste en prijsopdrijving , daarom worden deze nu in de huidige tijd het boetekleed aangekleed om hen de nek om te draaien . De enige krachtige stemmen die nog kunnen spreken uit de weg

Zo werken totalitaire regimes over en over again stress beter toegerust

Verslaafd aan het vergaren van macht en geld maar ook verslaafd aan extravagante en gruwelijke kicks (enige emotie die zij kunnen waarnemen zijn zeer extreme pijn en angst toegebracht aan anderen tijdens gezamenlijk of individuele rituelen bij zeer diverse slachtoffers ) welke hen tijdelijke een zeker rust brengt . Vrienden maken ze niet want niemand is te vertrouwen , dus tijdelijke uitvoerders die na de klus worden vernietigd . De intens gruwelijke angsten waaronder zij gebukt gaan voor de dood en andere onzekerheden tergt hun brein waaruit ze constant een uitweg zoeken om orde te brengen in het onzekere biologische en de Oncontroleerbare weg van de natuur . Deze moeten bedwongen worden evenals “ het zinloze uitschot de massa die krioelt als mieren in hun ogen en waar zij geen grip of zicht op krijgen. Voor hen ongrijpbaar en dus ontoegankelijk , waar God geen antwoorden gaf , hebben zin dit ingeruild voor betaalde pseudo wetenschap en techniek waarbij de onderzoeken ondergeschikt moeten zijn aan de door hen gewenste uitkomsten.

Daar is nu de hoop gevestigd op bluf want de marsmannetjes en aliens bleven uit, clonen lukte niet en invriezen is gelukt maar tot welke nut daarvoor moet de gehoopte AI versmelting robot mens nooit bewezen en beproefd nu uitkomst geven. Wederom de gewenste uitkomst stuurt het onderzoek welke net als zovelen dus nietig en als pseudo wetenschap (replicatie crisis) kan worden aangemeld

Alleen het fysiek waarneembare is werkelijkheid , wat werkt, werkt en wat niet werkt , werkt niet , daarvoor is geen bewijs nodig . Daarbij (lees macht als onmacht Marilyn Fænkel French ) het meedogenloze geweld welke (ook medische en mentale ) wetenschap op haar conto heeft . Het uitvinden van gewelddadige bio oorlogsmiddelen, zinloze additionele onderzoeks instrumenten en middelen voor mens en landbouw met toegepast chemicaliën voor nieuwe patenten . Het levert geld en het doel heiligt de middelen .

Dat geld ook voor de giftige toevoegingen chemicaliën aan water , lucht (geo engeneering cloud seeding) en land vervuiling door o.a. betrokken bij neo nazi bedrijf Bayer

Welke alle perken te buiten gaan evenals straling 5G voor de nieuwe robot tech nieuwe infra structuur welke mens en natuur vernietigd stille dood al in tachtiger jaren de schadelijke affecten bekend en verzwegen

Niet minder maar meer opdringen van middelen als replacement van de veilige Basis van gezinnen en gezamenlijke tribe of dorps gevoel vertrekt door kleine schooltjes en werkgevers met vaste betrekkingen , vaste eigen zorg , nuts bedrijven E.a.

Schaalvergroting en volledig overgeleverd aan buitenlandse autocrats bedrijven gerund door investeerders waarin de spin van het web nauwelijks meer zichtbaar noch aanspreekbaar is zijn orders afgeeft

Nu (boek Bas de koning hfst 10) voltooit de ramp met digitalisering en spionage tot de diepste kern van de mens verweven met macht en uitbuiting leidend naar een catastrofale steeds sneller rijdende trein dus op weg is naar de afgrond , existentiële crisis

Een half door parallelle samenlevingen met initiatieven en kennis voor de weg daarna welke nu al wordt ingezet

Stop deze trein

Het enige wat nog nodig is, is de paralellen samenleving waarbij ook de boeren inmiddels hun weg terug vinden naar schaalverkleining en natuur , want andere keuzes zijn er niet

Het land is wereldwijd onderbevolking en wacht om opnieuw door u te worden ontdekt gekoesterd en bewerkt

Hoe kun jij dan helpen vanuit jouw eigen positie ? Stel meer vragen en stel je bloot aan de fysiek waarneembare realiteit , ga op onderzoek uit , zelf , praat met mensen uit diverse culturen ook via jouw netwerk , zelf en koppel verleden heden en toekomsten stappen . Ook bij uitvoering van beleid stel vragen bij jezelf en bij anderen en blijf bij jezelf , wat niet goed voelt , niet doen !

Quates en links :

Het ontsterfelijkheids comitee van John gray

“ Jan Boesten vervolg is het ontsterfelijkheids comité van John Gray absolute aanrader , beide boeken. Ben laatste nog aan lezen; kern is dat het ontsterfelijlheids comitee (voorlopers eugenetica ) het menselijk ras ( maar ook andere levensvormen ) wil bevrijden van zijn zwakheden en ze zien zichzelf als Godbouwers die mbt wetenschap en techniek een nieuwe onsterfelijke zinvolle “levensvorm “ ontwikkelen die all intellect is dus denk ook voorloper op ARticicial intelligence en transhumanen .

Er is vanuit deze elite club een minachting voor God en het sterfelijk leven - zij menen vele malen te overtreffen waarbij tot nu toe in het boek alleen maar vernietiging van alles wat leeft. Zie hier citaat pag boek

“ Eugenetica wilde de mens verlossen van gebrekkige mensen terwijl spiritisten geloofden dat het hiernamaals de mens van gebrekkigheid zou zuiveren, twee denksysyemen kwamen samen in een plan .

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Beweging_van_de_Godbouwers

“ wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar.

Het wordt een keuze tussen het biologische natuurlijke leven op aarde of de technocratische versie de vernietiging van de aarde -

“wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar John Gray het ontsterfelijkheids comité

En het streven naar ontsterfelijkheid, door volgelingen van Kurzweil immortalisme “ genoemd , is een programma voor uitroeing van de mens, een verdwijntruc met een drastische uitwerking dan iedere denkbare loop van de gebeurtenissen . In het immortalistische scenario construeert de mens zijn eigen uitsterven (en met hen mogelijk de rest van alle leven op aarde ) door in te grijpen in het evolutionaire proces teneinde een nieuw soort ( AI/robot ) te scheppen, maakt het dier dan naar eeuwig leven hunkert een einde aan doesn’t eigen bestaan

https://www.npr.org/2014/11/05/361427276/how-thousands-of-nazis-were-rewarded-with-life-in-the-u-

https://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

Georgia as a testing ground

The Lugar Center is the Pentagon bio laboratory in Georgia. It is located just 17 km from the US Vaziani military airbase in the capital Tbilisi. Tasked with the military program are biologists from the US Army Medical Research Unit-Georgia (USAMRU-G) along with private contractors. The Bio-safety Level 3 Laboratory is accessible only to US citizens with security clearance. They are accorded diplomatic immunity under the 2002 US-Georgia Agreement on defense

“ A nightfall does not come all at once, neither does oppression . In both instances , there is a twilight when everything remains seemingly unchanged. And it is in such a twilight that we all must be aware of change in the air- however slight - lest we become victims of the darkness , justice William O Douglas “ the end of America , letter of warning (echoes of totalitarian regimes ) dr Naomi

Wolf

Boeken incl docu

Planet lockdown Michael Moore

Planet of the humans Catherine Austin fits

Vandana Shiva survive the 2% seed and natural cure theft by agressieve patenting and stealing

blckbx.tv

Café Weltschmerz

De blauwe tijgers

Fox Nieuws Tucker Carlons en Sky Nieuws Australia

Redacted

Ad Broere nieuwsbrief

Maurice de Hond Nieuwsbrief

Sybe Wyninga blog

Mijn Blog Brieven aan mijn vader

Blog

Thuis komen bij God uit de bundel "leven met een missie, een nieuw begin"

Posted on November 20, 2013 at 7:46 AM
In haar hart
wachten geheime plekjes
nog steeds niet ontdekt
door een mens of God

De dood lonkt en flirt
en roept haar zacht
bij haar naam
Yannah, waar ben je...

Lees verder  in de bundel "leven met een missie, een nieuw begin"

Categories: Gedichten

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

2883 Comments

Reply kevin durant shoes
3:46 AM on May 12, 2021 
I'm writing to let you understand of the magnificent encounter my wife's girl undergone using the blog. She realized a lot of details, which include what it's like to possess an awesome teaching mindset to have many others really easily master several complicated subject areas. You really surpassed my expectations. I appreciate you for distributing the invaluable, healthy, explanatory and unique tips about that topic to Emily.
kevin durant shoes http://www.kd-shoes.us
Reply bape
3:48 AM on May 12, 2021 
I precisely had to say thanks once more. I'm not certain the things that I might have taken care of without these recommendations discussed by you on such subject. It actually was a daunting condition for me personally, nevertheless spending time with the skilled fashion you solved that forced me to cry for joy. I will be happier for this guidance and thus have high hopes you know what an amazing job your are undertaking training many others thru your websites. I am certain you've never met all of us.
bape http://www.bapes.us.org
Reply kobe shoes
3:49 AM on May 12, 2021 
I would like to voice my appreciation for your kind-heartedness supporting men and women that really need guidance on this particular content. Your real commitment to passing the solution along has been exceedingly useful and have in every case allowed individuals like me to get to their ambitions. Your new valuable report signifies a lot a person like me and especially to my office workers. Thanks a lot; from all of us.
kobe shoes http://www.kobe-shoes.us.com
Reply supreme hoodie
3:50 AM on May 12, 2021 
I and also my pals ended up viewing the great thoughts found on your website and then then came up with a horrible feeling I had not thanked you for them. Those people had been totally excited to see all of them and already have in actuality been taking pleasure in them. I appreciate you for genuinely simply helpful and then for deciding upon some incredibly good information most people are really wanting to learn about. My very own honest regret for not saying thanks to you earlier.
supreme hoodie http://www.supremes-clothing.com
Reply moncler jackets
3:50 AM on May 12, 2021 
Thank you a lot for giving everyone an extremely pleasant opportunity to read articles and blog posts from this site. It really is so lovely and also packed with a great time for me personally and my office peers to search your site nearly three times a week to study the new secrets you have got. And indeed, I'm also at all times fulfilled concerning the staggering tips and hints served by you. Selected 3 tips on this page are honestly the most suitable we've ever had.
moncler jackets http://www.monclerjackets.us
Reply kawhi leonard shoes
3:50 AM on May 12, 2021 
My husband and i ended up being absolutely peaceful Raymond managed to deal with his web research out of the precious recommendations he acquired through your web page. It's not at all simplistic to simply happen to be giving freely helpful hints which usually the rest might have been trying to sell. We really see we need the blog owner to be grateful to for this. All the explanations you've made, the straightforward site menu, the relationships you make it easier to promote - it's everything excellent, and it's assisting our son and our family know that this subject is interesting, and that is wonderfully indispensable. Thanks for everything!
kawhi leonard shoes http://www.kawhileonardshoes.us
Reply jordan 12
10:55 AM on May 12, 2021 
I simply wanted to thank you so much once again. I do not know the things I might have handled in the absence of the type of concepts discussed by you relating to my subject. Entirely was an absolute frightening dilemma in my opinion, but seeing the very specialized technique you handled that made me to weep for delight. I will be happy for the help and in addition wish you know what a powerful job you're doing teaching many others all through your blog post. I know that you haven't got to know all of us.
jordan 12 http://www.jordan12.us.com
Reply kyrie 5
10:56 AM on May 12, 2021 
I wanted to compose a remark so as to say thanks to you for all the marvelous ways you are posting here. My time consuming internet research has finally been honored with good quality suggestions to share with my family and friends. I 'd claim that many of us readers are rather blessed to exist in a fabulous community with many marvellous individuals with great basics. I feel rather fortunate to have come across your entire web pages and look forward to many more cool moments reading here. Thanks again for all the details.
kyrie 5 http://www.kyrie5.org
Reply kyrie 7
10:57 AM on May 12, 2021 
I definitely wanted to develop a small remark to express gratitude to you for some of the stunning ideas you are giving at this site. My prolonged internet look up has now been paid with reliable points to exchange with my great friends. I 'd claim that many of us readers are really endowed to live in a fine place with so many brilliant individuals with helpful secrets. I feel pretty lucky to have discovered your entire web site and look forward to really more thrilling minutes reading here. Thank you once again for everything.
kyrie 7 http://www.kyrie-7.com
Reply kyrie 6 shoes
10:57 AM on May 12, 2021 
My husband and i were now thrilled when Louis managed to conclude his survey by way of the precious recommendations he made through the web site. It is now and again perplexing just to find yourself offering helpful tips that many other folks may have been trying to sell. And we know we have got you to be grateful to for this. The specific explanations you made, the simple website navigation, the relationships you can help to foster - it's mostly fabulous, and it's really facilitating our son and us consider that that concept is fun, and that is quite fundamental. Many thanks for the whole thing!
kyrie 6 shoes http://www.kyrie-6.com
Reply goyard handbags
10:57 AM on May 12, 2021 
Thanks for your whole hard work on this website. My niece loves setting aside time for investigations and it's really easy to understand why. My partner and i learn all about the powerful way you present valuable solutions on your web site and as well cause response from others about this matter then our favorite simple princess is certainly studying so much. Take pleasure in the rest of the year. You are always performing a really great job.
goyard handbags http://www.goyardhandbag.com
Reply yeezy boost 350
10:57 AM on May 12, 2021 
I needed to write you a very little word to thank you very much the moment again for these exceptional thoughts you've shared on this website. It has been so surprisingly generous with you to present without restraint what exactly a number of people might have marketed as an e-book in order to make some money on their own, specifically since you might well have tried it if you considered necessary. These advice also served to become fantastic way to recognize that other people online have a similar fervor like my very own to find out lots more on the subject of this condition. I'm certain there are a lot more pleasurable sessions up front for individuals that look into your website.
yeezy boost 350 http://www.yeezy-shoes.us.org
Reply giannis shoes
10:58 AM on May 12, 2021 
I am also writing to make you understand of the nice encounter my friend's child encountered reading your web page. She discovered a good number of details, most notably how it is like to possess an awesome helping mood to have men and women effortlessly comprehend specific complicated matters. You actually surpassed my expected results. Thank you for giving these good, trusted, revealing and also fun tips about this topic to Evelyn.
giannis shoes http://www.giannisantetokounmposhoes.us
Reply giannis shoes
8:46 PM on May 13, 2021 
I in addition to my guys appeared to be checking the great pointers on your website and then immediately I had an awful feeling I had not thanked the site owner for them. Most of the boys became totally excited to see all of them and have now extremely been taking pleasure in those things. I appreciate you for simply being considerably considerate as well as for picking out some incredibly good guides millions of individuals are really eager to understand about. Our own sincere apologies for not saying thanks to sooner.
giannis shoes http://www.giannisantetokounmposhoes.us
Reply off white outlet
8:47 PM on May 13, 2021 
I wanted to write a simple remark to say thanks to you for the lovely facts you are placing here. My rather long internet research has at the end of the day been recognized with really good strategies to talk about with my contacts. I would point out that most of us readers actually are very much fortunate to be in a fabulous community with so many special professionals with useful techniques. I feel extremely privileged to have discovered your entire web site and look forward to so many more excellent times reading here. Thanks once again for a lot of things.
off white outlet http://www.offwhiteoutlet.us.org
Reply kobe byrant shoes
8:47 PM on May 13, 2021 
I have to get across my respect for your kind-heartedness giving support to those who actually need assistance with this particular topic. Your special commitment to passing the message all over ended up being astonishingly important and have regularly encouraged some individuals much like me to arrive at their targets. Your own important tips and hints indicates a great deal a person like me and extremely more to my fellow workers. Thanks a lot; from all of us.
kobe byrant shoes http://www.kobe.us.com
Reply jordan sneakers
8:48 PM on May 13, 2021 
I wanted to make a quick remark in order to express gratitude to you for all of the fantastic guidelines you are posting on this website. My time intensive internet investigation has now been paid with professional concept to go over with my family. I 'd admit that most of us visitors are unquestionably endowed to be in a perfect community with very many awesome professionals with valuable tips. I feel quite lucky to have encountered the website page and look forward to some more amazing times reading here. Thank you once more for a lot of things.
jordan sneakers http://www.jordanssneakers.us.com
Reply chrome hearts outlet
8:48 PM on May 13, 2021 
Thanks for all your valuable effort on this site. Kate loves managing investigations and it's really simple to grasp why. We all notice all concerning the compelling mode you deliver precious ideas via this blog and even increase contribution from some others about this concern plus our favorite simple princess is always being taught so much. Take advantage of the remaining portion of the new year. You are always doing a very good job.
chrome hearts outlet http://www.chromehearts.com.co
Reply yeezy 350 v2
8:48 PM on May 13, 2021 
I intended to write you that very little word to say thanks a lot once again on your gorgeous secrets you have featured on this page. It's so unbelievably generous of you to provide openly all that many individuals could have made available for an electronic book to make some cash on their own, chiefly seeing that you might have tried it if you considered necessary. These good tips likewise acted to provide a good way to fully grasp that other people online have similar eagerness the same as mine to know the truth a whole lot more with regards to this issue. I'm certain there are some more pleasant instances up front for folks who looked at your website.
yeezy 350 v2 http://www.yeezy350v2s.com
Reply stone island t shirt
8:48 PM on May 13, 2021 
I intended to create you the little bit of note to help give many thanks again for all the nice pointers you've contributed on this website. This has been so shockingly open-handed of you to make unreservedly all that a lot of people would've sold for an e-book to help with making some cash on their own, chiefly given that you might have done it if you decided. These good ideas additionally acted to become a fantastic way to comprehend other people have similar zeal just as my personal own to find out a lot more on the topic of this condition. I am certain there are several more fun periods up front for individuals that read your website.
stone island t shirt http://www.stoneislands.us